Viaje de Taipéi a Hsinchu

Auto
59 minutos 79 km
Bus
1 hora 13 minutos 81 km
Bici
4 horas 43 minutos 84 km

Distancias y duración

La distancia entre Taipéi y Hsinchu en línea recta es de 63 km.

En coche, el recorrido dura aproximadamente 59 minutos tomanda la ruta más corta (79 km). Viajando en bus, la duración es de 1 hora 13 minutos. En bicicleta, la duración es de 4 horas 43 minutos y la distancia total es 84 kilómetros.

Modo Distancia en kilómetros Distancia en millas Duración
Coche 79.22 km 49.23 mi 0.99 horas
Bus 80.84 km 50.24 mi 1.21 horas
Bicicleta 84.41 km 52.46 mi 4.72 horas
Línea recta 62.95 km 39.12 mi N/A

Ruta y consumo

Se requieren aproximadamente 2 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 2 galones para viajar en un coche mediano.

Coche compacto 2 galones = 10 litros
Coche mediano 2 galones = 8 litros
Motocicleta 1 galones = 4 litros
Bus compacto 4 galones = 17 litros
Bus mediano 5 galones = 22 litros

Lugares de interés

Lugares para visitar al viajar entre Taipéi y Hsinchu:

Lugar Distancia a ruta
Zhongzheng Gongyuan ~ 11.2 km
Xucuo Gang ~ 13.6 km
Yazhou Leyuan ~ 13.4 km
Zhuwei Haishui Yuchang ~ 10.2 km
Liufucun Yesheng Dongwuyuan ~ 9.3 km
Nankan Gang ~ 10 km
Penglai Xiandao ~ 14.1 km
Tonghua Shijie ~ 13.6 km
Baishajia Dengta ~ 15.6 km
Guanyin Haishui Yuchang ~ 16 km
Jiaobanshan Gongyuan ~ 20.9 km
Jinniaohaizu Leyuan ~ 17.9 km
Nantianmu Senlin Leyuan ~ 11.8 km
Yong’an Yugang ~ 12.5 km
Xiaowulai Pubu ~ 24.7 km
Longgu Pubu ~ 24.9 km
Bali Haishui Yuchang ~ 8.6 km
Potou Yugang ~ 7.7 km
Danshui Guonei Shanggang ~ 10.1 km
Hongmao Gang ~ 6 km