Viaje de Taichung a Tainan, Taiwan

Auto
1 hora 46 minutos 159 km
Bus
2 horas 28 minutos 160 km
Bici
9 horas 23 minutos 168 km

Distancias y duración

La distancia entre Taichung y Tainan en línea recta es de 137 km.

En coche, el recorrido dura aproximadamente 1 hora 46 minutos tomanda la ruta más corta (159 km). Viajando en bus, la duración es de 2 horas 28 minutos. En bicicleta, la duración es de 9 horas 23 minutos y la distancia total es 168 kilómetros.

Modo Distancia en kilómetros Distancia en millas Duración
Coche 158.54 km 98.53 mi 1.77 horas
Bus 159.77 km 99.30 mi 2.47 horas
Bicicleta 167.91 km 104.36 mi 9.39 horas
Línea recta 137.20 km 85.27 mi N/A

Ruta y consumo

Se requieren aproximadamente 4 galones de combustible para viajar en un coche compacto, o 4 galones para viajar en un coche mediano.

Coche compacto 4 galones = 20 litros
Coche mediano 4 galones = 17 litros
Motocicleta 2 galones = 9 litros
Bus compacto 7 galones = 33 litros
Bus mediano 10 galones = 44 litros

Lugares de interés

Lugares para visitar al viajar entre Taichung y Tainan:

Lugar Distancia a ruta
Meishan Gongyuan ~ 12.5 km
Yundong Gongyuan ~ 3.7 km
Jianhushan Shijie ~ 13.5 km
Shuiguanlichu Pozi Shuita ~ 11.9 km
Guanyin Pubu ~ 21.1 km
Xingshan Gongyuan ~ 17.1 km
Taixi Yugang ~ 28.5 km
Boziliao Yugang ~ 29.3 km
Taizicun Yugang ~ 26.3 km
Ruilong Pubu ~ 22.9 km
Linneishuimen ~ 16.9 km
Penglai Pubu ~ 26.4 km
Taisu Liuqing Gongyegang ~ 30.4 km
Mailiao ~ 30.8 km
Yuanshu Yugang ~ 22.4 km
Dongshi Gang ~ 21.5 km
Wangliao Gang ~ 20 km
Wengangdui Dengta ~ 28.2 km
Budai Gang ~ 16 km
Qinglong Pubu ~ 32.4 km